English (United Kingdom)Română (România)

outputHeaderIcon Foto Club Rubin

Foto Club Rubin se constituie ca un proiect de sine stătător al Fundaţiei Rubin şi are caracter cultural, educativ şi ştiinţific, având în centrul atenţiei promovarea membrilor clubului, susţinerea şi încurajarea pasiunii pentru fotografie, reprezentarea şi organizarea de acţiuni corelate cu domeniul fotografic. Activităţile clubului se subordonează structurii de conducere a Fundaţiei Rubin.

Obiective
• Promovarea practicii fotografice în general, prin toate mijloacele;
• Oferirea de oportunităţi de dezvoltare profesională şi de promovare a membrilor clubului;
• Aducerea la cunoştinţa publică a lucrărilor realizate de către membrii clubului;
• Facilitarea accesului, pentru membrii clubului, la o bază tehnico – materială specifică.

Activităţile
- Organizarea de sesiuni de training şi workshop-uri în domeniul fotografiei şi în domenii conexe;
- Organizarea de seminarii, dezbateri şi comunicări pe teme fotografice, favorizând schimbul de informaţii şi cunoştinţe privind tehnicile şi arta fotografiei;
- Organizarea de performance-uri, ateliere şi tabere de creaţie fotografică;
- Organizarea de expoziţii de fotografie;
- Punerea la dispoziţie de mijloace care să permită schimbul de informaţii din această practică;
- Difuzarea şi punerea în valoare a creaţiilor membrilor clubului  prin diverse mijloace media (internet, presa scrisă, audio sau video, etc.);
- Promovarea activităţilor clubului;
- Dezvoltarea unui centru de resurse logistice aferente activităţilor fotografice în vederea utilizării acestuia de către membrii clubului;
- Negocierea şi obţinerea de diverse facilităţi pentru membrii clubului;
- Facilitarea obţinerii de contracte profesionale pentru membrii clubului.

Condiţii de admitere membri:
- Depunerea unei cereri de înscriere în formatul furnizat de club şi a unui portofoliu de lucrări la registratura Fundaţiei Rubin care o înaintează comisiei de consultanţi;
- Completarea un CV în formatul furnizat de club din care rezultă activitatea personală în domeniul fotografic;
- Completarea unui formular de adeziune din care rezultă că nu a desfăşurat activităţi neconforme cu Codul Etic al
clubului şi este de acord cu condiţiile de funcţionare şi cu regulamentul clubului.

Comisia de consultanţi a clubului va analiza cererea de înscriere şi va comunica un răspuns în termen de 30 de zile cu privire la modul de soluţionare al cererii.

Formular Curriculum Vitae

Fişa de înscriere

Ultima actualizare ( Vineri, 22 Martie 2013 13:34 )

 


<- by www.dcos.ro - copyright 2010 Fundatia Rubin ->